دسته بندی ها

جمع بندی حسابان
جمع بندی حسابان کنکور مهروماه
20% تومان128/000
فرمول بیست جغرافیا دوازدهم گاج
20% تومان71/200
فرمول بیست فارسی دوازدهم گاج
20% تومان132/000
فرمول بیست منطق دهم گاج
20% تومان88/000
کار و تمرین ریاضی ششم مبتکران
10% تومان142/200
کار و تمرین علوم ششم مبتکران
10% تومان103/500

بیشتر دانش آموزان برای قبولی در کنکور، آزمون‌ های تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی یا جهت تسلط بیشتر بر روی درس‌های خود از کتاب‌ های کمک‌ درسی کمک می گیرند. با آنکه تاکید اصلی آموزش و پرورش و معلمان بر روی مطالعه کتاب های درسی است اما لزوم استفاده از کتاب کمک آموزشی برای کسب موفقیت های بیشتر بر هیچکس پوشیده نیست.